Όροι χρήσης

ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλα τα είδη πρέπει να πληρωθούν πλήρως πριν από την αποστολή. Για ποσά κάτω των 500€ μπορεί να γίνει και η μέθοδος της αντικαταβολής. Η μερική πληρωμή θα γίνει αποδεκτή ως προκαταβολή, αλλά η πλήρης πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την αποστολή.

Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με την πληρωμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2410 208605 – 6937 740919.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Τα αντικείμενα συνήθως αποστέλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επεξεργασία της παραγγελίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεγαλύτερες ημερομηνίες παράδοσης αναφέρονται στις προδιαγραφές του προϊόντος.
Η αποστολή μπορεί να γίνει με ΕΛΤΑ COURIER για αντικείμενα βάρους έως 50 κιλά και με μεταφορική εταιρία για όλα τα αντικείμενα.

Τα μηχανήματα δοκιμάζονται στις εγκαταστάσεις μας και ανασυσκευάζονται. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παράδοση από το φορτηγό παράδοσης στην επιθυμητή τοποθεσία.

Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει την κατάλληλη βοήθεια για τη μεταφορά βαρύτερων αντικειμένων.

Το πρόγραμμα παράδοσης πελατών μπορεί να κανονιστεί με την εταιρεία μεταφορών.

Οι κανονικοί χρόνοι αποστολής είναι μεταξύ 5-7 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της αποστολής. Οι αριθμοί παρακολούθησης θα αποστέλλονται μέσω e:mail στους πελάτες μόλις το δέμα αναχωρήσει από την έδρα μας.

Οι αποστολές στο εξωτερικό που απαιτούν εκτελωνισμό ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω καθυστερήσεις στη ναυτιλία. Όλοι οι τοπικοί φόροι, οι διαδικασίες εκτελωνισμού κ.λπ. είναι ευθύνη του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Λόγω της φύσης των προϊόντων, η LPZ δεν μπορεί να δεχτεί επιστροφές χρημάτων ή ανταλλαγές.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα μηχανικά εξαρτήματα σε προϊόντα που πωλούνται από την LPZ είναι εγγυημένα για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία παραγγελίας. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο μη μηχανικά αντικείμενα που δεν φθείρονται και αποδεικνύονται ελαττωματικά λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων, καλύπτονται μόνο για περίοδο 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Η εγγύηση για τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν καλύπτει κακομεταχείριση, ζημιές που προκαλούνται από κακή συνδεσμολογία της ηλεκτρικής παροχής, ζημιές που προκαλούνται εάν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα εκτεθούν σε υπερβολική υγρασία, βροχή ή χιόνι.

Τα μηχανικά εξαρτήματα όπως λεπίδες, ρουλεμάν, τροχαλίες και πυκνωτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση ενός έτους.

Οι ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια ή ατύχημα οποιασδήποτε φύσης που δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα κατασκευαστικής βλάβης δεν καλύπτονται και ως εκ τούτου τα απαιτούμενα ανταλλακτικά πρέπει να αγοραστούν από τον πελάτη.

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, η LPZ θα αποφασίσει αν θα αποστείλει το ελαττωματικό εξάρτημα προς αντικατάσταση με κόστος του ή αλλιώς θα αντικαταστήσει τη μονάδα. Η LPZ μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ελαττωματικού εξαρτήματος με έξοδα του Πελάτη, ώστε το προσωπικό της υπηρεσίας service να μπορεί να εξετάσει το τμήμα για να διαπιστώσει τη φύση του ελαττώματος. Εάν διαπιστωθεί ότι το τμήμα είναι ελαττωματικό, τότε θα αντικατασταθεί το εξάρτημα και θα στείλει νέο ανταλλακτικό στον Πελάτη. Είναι ευθύνη του πελάτη να εγκαταστήσει το ανταλλακτικό. Η LPZ δεν θα είναι υπεύθυνη ούτε για το χρόνο, ούτε για οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετίζεται με τη διαδικασία αντικατάστασης. Εάν η LPZ επιλέξει να αντικαταστήσει ολόκληρη τη μονάδα, τότε η αρχική μονάδα πρέπει να επιστραφεί στις εγκαταστάσεις μας πριν από την αποστολή μιας μονάδας αντικατάστασης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.

Σε όλες τις περιπτώσεις αξιώσεων εγγύησης, η απόφαση της LPZ θα θεωρείται τελική και δεσμευτική.

Σε περιπτώσεις που ένα μηχάνημα επιστρέφεται στην LPZ για επισκευή τότε το πλήρες τιμολόγιο συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πρέπει να πληρωθεί πριν από οποιαδήποτε επιστροφή του μηχανήματος στον πελάτη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ορισμένα προσαρμοσμένα προϊόντα θα χρειαστούν χρόνο για την παραγωγή τους. Η παράδοση τέτοιων ειδών θα εξηγηθεί κατά τη διαδικασία της προσφοράς.

Οι όροι πληρωμής θα περιγραφούν επίσης. Λόγω της φύσης των προσαρμοσμένων προϊόντων, απαιτείται πλήρης πληρωμή πριν από την αποστολή.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις πολιτικές της LPZ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2410 208605-6937740919.