Περιγραφή

Ανταλλακτικά κόπτες για των αποφλοιωτή καλωδίων V-120M.

Εξωτερική διάμετρο 106mm.

Διάμετρο άξονα 45mm.